Ana Sayfa      

Google Arama Site İçi Arama

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Çukurova Üniversitesi, 15 Fakülte, 5 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Enstitü ve 25 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ülkemizin gelişmiş üniversiteleri arasında yer almaktadır. Öğretime ve araştırmaya verdiği önemle, kütüphaneleri ve laboratuvarlarıyla ülkemize nitelikli bireyler kazandırmayı amaç edinmiş olan Çukurova Üniversitesi, Adana şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Seyhan Baraj Gölü kıyısında yeşillikler içerisindeki kampusünde eğitim-öğretim yapmaktadır.

1993 yılında kurulan Fakülte'de eğitim-öğretime 1995-1996 ders yılında 20 öğrenci alınarak başlanmıştır. Diş Hekimliği Fakültesi:

 • Diş Hastalıkları ve Tedavisi,
 • Protetik Diş Tedavisi,
 • Ortodonti,
 • Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi,
 • Periodontoloji,
 • Pedodonti,
 • Oral Diagnoz ve Radyoloji

anabilim dallarından oluşmaktadır. Fakültede 42 akademik personel görev yapmaktadır. Fakültenin modern anlamda düzenlenmiş "Sürekli Eğitim Kliniği" bulunmaktadır.

Eğitim Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana Yabancı Diller Yüksekokulu'na İçel ve Hatay Yabancı Diller Yüksekokulları'nın katılımıyla 1982 yılında kurulmuştur. Kuruluş yılında 16 öğretim görevlisiyle eğitim-öğretime başlayan Fakülte'nin bugün 95 akademik personeli bulunmaktadır. Fakültenin Almanca, Fransızca ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde yabancı dil hazırlık eğitimi verilmektedir. Fakültenin amacı, öncelikle, ilk ve orta öğretim düzeyinde görev alacak ögretmen yetiştirmektir. Fakülte:

 • Eğitim Bilimleri
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik
  • Eğitim Proğramları ve Öğretim
  • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
 • Özel Eğitim
 • Yabancı Diller Eğitim Bölümü
  • Alman Dili Eğitimi
  • İngiliz Dili Eğitimi
  • Fransız Dili Eğitimi
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
  • Resim Öğretmenliği
 • İlköğretim Bölümü
  • Sınıf Öğretmenliği
  • Okulöncesi Öğretmenliği
  • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
  • Fen Bilgisi Öğretmenliği

bölümlerinden oluşmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi 1974 yılında Temel Bilimler Fakültesi adıyla kurulmuştur. 1978'de öğretime başlayan Fakültenin adı 1982'de Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir. 133 akademik personelin görev yaptığı Fakültede 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 kantin, 2 okuma salonu ve Türk Dili ve Edebiyati Bölümü öğrencilerinin yararlandığı bir seminer kitaplığı, Biyoloji, Fizik ve Kimya laboratuvarları bulunmaktadır. Fakültenin bütün bölümlerinden mezun olan ögrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar veya özel dersanelerde öğretmenlik yapabilmekle birlikte, devlete veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarında da çalışabilmektedirler. Fen-Edebiyat Fakültesi:

 • Biyoloji
 • Fizik
 • Kimya
 • Matematik
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • İstatistik

bölümlerinden oluşmaktadır. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1967 yılında kurulan Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin Çukurova Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi ile birleştirilmesiyle 1982 yılında kurulmuştur. Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü dışında şehir merkezinde yer alan bu fakültenin kampüs içindeki 12000 metrekarelik yeni bina inşaatı 2001 yılında bitmiştir ve Eylül 2001 yılında Balcalı Kampüsü içerisine taşınmıştır. 74 akademik personelin görev yaptığı Fakültenin amacı, kamu ve özel sektör kuruluşlarında kaynakların etkin kullanının sağlanması, mal ve hizmetlerin planlanması, üretimi ve dağıtımı, bölüşümü, çalışmaların yönlendirilmesi gibi konularda istihdam edilmek üzere eleman yetiştirmektir. Ögrencilerin isteğine baglı olarak çeşitli sanayi ve hizmet işletmelerinde staj yapma olanağı sağlanmakta, ayrıca Fakülte bünyesinde faaliyet gösteren uluslararası staj komitesi AIESEC aracılığı ile başarılı ögrenciler yurtdışına staja gönderilmektedir. Fakülte öğrencilerinin yararlandığı 19000 kitap kapasiteli bir kütüphane, öğrencilerin kullanımına sunulmuş 15'er adet bilgisayardan oluşan iki bilgisayar dershanesi, seminer salonu ve öğrenci kantini Fakültenin olanakları arasında yer almaktadir. Fakülte:
 • İktisat
 • İşletme
 • Maliye
 • Ekonometri
 • Uluslararası İlişkiler

bölümlerinde eğitim-öğretim hizmetleri sunmaktadır.


İlahiyat Fakültesi

1992 yılında kurulan, 1994-95 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan İlahiyat Fakültesi'nde 23 akademik personel görev yapmaktadır. Bir yıl hazırlık öğretimi olan Fakültede, bu süre içerisinde Arapça, Kur'an-ı Kerim ve İslam Dini Esasları okutulmaktadır. İlahiyat Fakültesi'ni bitiren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda "Din Bilgisi ve Meslek Dersleri" öğretmeni, Diyanet İsleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi, müftü, vaiz ve bunun yanında Başkanlığın yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde din görevlisi olarak, Kur'an Kursu öğretmeni ve çeşitli bakanlıklara bağlı arşivlerde eski el yazmaları ve sicillerle ilgili alanlarda uzman olarak çalışabilmektedirler. İlahiyat Fakültesi:

 • Temel İslam Bilimleri
 • Felsefe ve Din Bilimleri
 • İslam Tarihi ve Sanatları

bölümlerinden oluşmaktadır.

İletişim Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

 • İç Mimarlık
 • Seramik
 • Tekstil
 • Grafik

bölümleriyle eğitim-öğretim yapacak olan Fakülte henüz alt yapısını tamamlama aşamasındadır.

Hukuk Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

1978 yılında kurulan Mühendislik Fakültesi, 1982 yılında A.İ.T.İ.A. Mühendislik Bilimleri Fakültesi'nin Çukurova Üniversitesi'ne bağlanmasıyla Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adını almıştır. Toplam 169 akademik personelin görev yaptığı Fakültede İnşaat, Makine, Jeoloji, Maden, Tekstil ve Elektrik-Elektronik Bölümleri'nin laboratuvarları ile öğrencilerin çalışmalarına açık iki adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Fakülte'nin temel amacı, bilim ve teknolojideki gelişmelerin, hızla insanlık alemine iletilmesi ve topluma kazandırılmasıdır. İnsan refahının büyük boyutlarda gelişmesinin temel dayanağı olan bilim ve teknoloji, ülkemizin gerek sosyal, gerekse ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu gerçeklerin ışığında günümüzde yüksek eğitim disiplini içinde mühendis ve mimarlar yetiştirmek Fakülte'nin vazgeçilmez amacıdır. Fakültede:

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği Programı
 • Mimarlık
 • Tekstil Mühendisliği

bölümlerinde eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği adı altında tek program halinde eğitim yapmaktadır. Su Ürünleri Fakültesi, 1985 yılında Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu adı altında kuruldu. 1989-1990 öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak öğretime başlamış olup 1992 yılında ise Su Ürünleri Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Fakültede 25 akademik personel görev yapmaktadır. Fakülte'nin başlıca amaçları, su ürünleri alanında, değişik konularda çalışabilecek bilgilerle donanmış su ürünleri mühendisleri yetiştirmek, kurs ve seminerlerle alt yapı ve teknik elemanların bilgi düzeylerini geliştirmek, bölge ve gerektiğinde ülke sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak arastırma, deneme ve uygulamalar yapmaktır. Ayrıca, kampüs içinde ve Yumurtalık'ta yer alan Deniz Balıkları ve Kabuklu Su Ürünleri Yetiştirme İstasyonu'nda öğrencilere yaz stajı imkanı sunulmaktadır.

Tıp Fakültesi

Atatürk Üniversitesi'ne bağlı olarak 1972 yılında Çukurova Tıp Fakültesi adı ile eğitim-öğretime baslamış, 1973 yılında Ziraat Fakültesi ile birleşerek Çukurova Üniversitesi'ni oluşturmuştur. Kuruluşunu izleyen ilk yıllarda eğitim-öğretim Hıfzıssıha Enstitüsü'ndeki barakalarda ve 200 yataklı Numune Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. 1977 yılından itibaren önce Temel Tıp Bilimleri olmak üzere kademeli olarak Balcalı Kampusü'ne taşınmış, 1987 yılında sağlık hizmetlerinin tümü kampus içindeki hastanede verilmeye başlanmıştır.

Acil Servis ve İlk Yardım, Eczane, Kan Merkezi, teknolojinin son ürünleriyle donatılmış modern Merkezi Ameliyathane ve Merkez Laboratuvarlarının yanı sıra öğrencilerin eğitiminde kullanılan Multidisiplin Laboratuvarları ile kaynağını Tıp Fakültesi'nden alan Araştırma ve Uygulama Merkezleri mevcuttur.

Teknolojinin son ürünü cihazlarla donanmış olan Tıp Fakültesi Hastanesi, 850 yatak kapasiteli olup Güney, Güneydoğu ve Doğu bölgelerimizin önemli bir bölümüne üst düzeyde sağlık hizmeti vermektedir. Hastanenin ek inşaatının bitmesiyle yatak sayısı 1200 olacaktir.

Fakülte'nin tüm birimlerinde bilgisayar olup, laboratuvarlar, eczane, kan merkezi, hasta kabul ve muhasebe gibi birimler hastane otomasyonuna girmiştir. Kütüphanesi, Hastane içerisinde okuma salonu, akademik, idari personel ve öğrenciler için her türlü ihtiyacı karşılayacak kantin ve kafeterya ile hastane içerisinde 200 kişilik bir toplantı ve konferans salonu bulunmaktadır. Tıp Fakültesinde toplam 501 akademik personel görev yapmaktadır.

Ziraat Fakültesi

bölümlerinde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Fakültedeki derslerin uygulamalarının çok daha etkin bir şekilde yapılabilmesi; lisans, master, doktora öğrencileri ve araştırma görevlileri ile araştırıcılarin bu alandaki gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla, yeterli donanıma sahip laboratuvarlar, seralar ve her bölümün kendi araştırma alanları bulunmaktadır.

Öğrenciler, ders uygulamaları yanında, stajlarını da bu olanakları kullanarak yapabilmektedir. Fakülte, işbirliği protokollerine dayalı olarak; Almanya, Fransa, ABD, Polonya, İspanya, İngiltere, Suriye, İtalya, İsrail'deki üniversiteler yanında, Dünyadaki belirli Uluslararası Tarımsal Amaçlı Araştırma ve Eğitim kurumlarıyla yakın işbirliği içerisindedir. Bu işbirliği olanakları ile gerek bilim adamı gerekse öğrenci değişimleri sürdürülmektedir.

Fakültenin, 1000 hektarlık Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde öğrencilerin uygulamalı öğretimleri sürdürülmekte, temel araştırmalar ve üreticiler ile tarım kuruluşlarının sorunlarının çözümünü hedefleyen uygulamalı tarımsal araştırmalar yapılmakta, çağdaş tarım tekniğinin gereklerine uygun, çok çeşitli bitkisel ve hayvansal üretim etkinlikleri sürdürülmektedir. Ayrıca, Araştırma ve Uygulama Çiftliği elde ettiği gelirle Fakültenin eğitim ve araştırma giderlerine önemli katkılar sağlamaktadır.

Fakülte, GAP Bölgesine sulama sonucu ortaya çıkacak tarımsal potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla yapılması gerekli tarımsal araştırma-inceleme-geliştirme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için GAP Kalkınma İdaresi ile olan sözleşmesi uyarınca, yoğun araştırma faaliyetlerini 1987 yılından bu yana sürdürmektedir.

Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Hasat

Ziraat Fakültesi 1969 yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak Adana'da kurulmuş, daha sonra ise 1973 yılında kurulan Çukurova Üniversitesi'ne bağlanarak Üniversitemizin çekirdeğini oluşturmuştur. Toplam 243 akademik personeli bulunan Fakültenin:

 • Ziraat Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • Peyzaj Mimarlığı

YÜKSEK OKULLAR

Adana Sağlık Yüksekokulu

 • Ebelik
 • Hemşirelik

olmak üzere 2 proğramda 4 yillık lisans eğitimi verilmektedir. Adana Saglık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak 1992 yılında kurulan yüksekokul 1997-1998 eğitim öğretim yılında lisans düzeyinde eğitim verecek Adana Saglık Yüksekokuluna dönüştürülmüştür. Adana şehir merkezinde Numune Hastanesi bitişiğinde yer almaktadır.

Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Egitimi ve Spor Ögretmenliği proğramı altında 4 yıllık lısans eğitimi verilmektedir. 1987 yılında Egitim Fakültesi bünyesinde Beden Egitimi ve Spor Ögretmenliği Bölümü adıyla öğretime baslamıs olup, 1995 yılında Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu'na dönüştürülmüstür. 15 akademik personel görev yapmaktadır. Mezunlar çeşitli düzeydeki eğitim kurumlarında ögretmenlik, özel ve resmi spor kuruluşlarında spor uzmanlıgı ve yöneticiliği ile antrenörlük yapabilmektedirler.

Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

1994 yılında kurulan yüksekokul dört yıllık lisans eğitimini Beyazevler Kampusunda vermektedir. Konaklama İşletmeciliği ve Seyahat İşletmeciliği bölümleri 2002 yılında açılmıştır.

Yabancı Diller Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEK OKULLARI

Adana Meslek Yüksekokulu

1989 yılında kurulan Adana Meslek Yüksekokulu, öğretime 1990-91 eğitim-öğretim yılında baslamış olup Balcalı Kampüsü dışında, Beyazevler Kampusunda eğitim vermektedir. Mühendis ile teknisyen arasında iletişimi sağlayacak ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan Yüksekokul'da maden, iklimlendirme-soğutma ve tekstil laboratuvarlarının yanısıra, öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Eğitim-öğretim; kadrolu 4 öğretim görevlisi ve basta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olmak üzere diger birimlerden görevlendirilen öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Tekniker ünvanı alan ögrenciler bankalar, özel dershaneler basta olmak üzere çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilmektedirler.

 • Bilgisayar Proğramcılığı
 • İklimlendirme-Soğutma
 • Moda-Konfeksiyon
 • Tekstil

olmak üzere 4 proğramda 2 yıllık önlisans eğitimi verilmektedir.

Ceyhan Meslek Yüksekokulu

1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Ceyhan Meslek Yüksekokulu 1982 yılında Çukurova Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Adana'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Ceyhan ilçesinde yer almaktadır. Akademik personel sayısı 23 olan Yüksekokul'da her proğram için ikişer adet derslik, kitaplık, çizim salonları, basım ünitesi ve bilgisayar uygulama ünitelerinin bulundugu eğitim bloku, atölyeler, laboratuvarlar, konferans salonu ile sosyal ve sportif amaçlı tesisler ve yaklaşık 150 dekarlık bitkisel üretim yapılan tarımsal uygulama alanı bulunmaktadır. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 200 kişilik erkek ögrenci yurdu ile Yardımsevenler Derneği'nce yaptırılan 100 kişilik kız öğrenci yurdu vardır. Ayrıca yine Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 760 kişilik öğrenci yurtları 1997 yılında hizmete girmiştir. Yüksekokulda:

 • Tarım Alet ve Makinaları
 • İnsaat
 • Elektrik
 • Pazarlama

olmak üzere 4 proğramda 2 yıllık önlisans eğitimi verilmektedir.

Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 • Anestezi
 • Radyoloji
 • Tıbbi Laboratuvar
 • Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
 • Diş Teknik Sekreterliği

olmak üzere 5 proğramda 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Balcalı Kampüs alanı içerisinde yer almaktadır. Yardımcı sağlık personeli yetiştiren Yüksekokulda teorik dersler, uygulama ve yaz stajları ile desteklenmektedir. 1989 yılında kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1990-91 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Eğitim-öğretim başta Tıp Fakültesi olmak üzere diğer fakülte ve birimlerden görevlendirilen öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Mezun olan öğrenciler "sağlık teknikeri" ünvanı almakta olup, kamu ve özel sektör bünyesindeki tüm saglık kurum ve kuruluşlarında kendi branşlarında görev alabilmektedirler.

Karaisali Meslek Yüksekokulu

1995 yılında kurulan yüksekokulda eğitim-öğretim kendi bünyesinde bulunan bir akademik personel ile çeşitli fakültelerden görevlendirilen öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Adana'ya 47 kilometre uzaklıktaki Karaisali ilçesinde yer almaktadır. Yüksekokulda 1 teknik resim salonu, bilgisayar, menaroloji, petrografi, maden laboratuvarları bulunmaktadır.

Yüksekokulda ayrıca 100 ögrenci kapasiteli yurt, yemekhane ve kantin olanakları ile spor tesisleri yer almakta olup

 • Bilgisayar Programcılığı
 • Harita-Kadostro
 • Maden
 • Seracılık

olmak üzere 4 proğramda 2 yıllık önlisans eğitimi verilmektedir.

Kozan Meslek Yüksekokulu

1992 yılında kurulan Kozan Meslek Yüksekokulu öğretime 1993-94 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Adana'ya 70 kilometre uzaklıktaki Kozan ilçesinde yer almaktadır. Yüksekokulda bilgisayar ve daktilo laboratuvarları mevcuttur. Ögrencilere çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda staj yapma olanagı saglanmaktadır. Egitim-öğretim, yüksekokulun kendi kadrosunda görevli öğretim elemanlarınca yürütülmektedir.

 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik
 • Bilgisayar Programcılığı

olmak üzere 2 proğramda 2 yıllık önlisans eğitimi verilmektedir.

Pozantı MeslekYüksek Okulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yumurtalık Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu

Feke Meslek Yüksekokulu

İmamoğlu Meslek Yüksekokulu

Aladağ Meslek Yüksekokulu

ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri Enstitüsü

 • Bahçe Bitkileri
 • Bitki Koruma
 • Biyoloji
 • Çevre Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik
 • Gıda Mühendisliği
 • İnsaat Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Kimya
 • Mimarlık
 • Matematik
 • Maden Mühendisliği
 • Makina Mühendisliği
 • Peyzaj Mimarliği
 • Su Ürünleri
 • Tarla Bitkileri
 • Tarimsal Yapilar ve Sulama
 • Tarım Ekonomisi
 • Tekstil Mühendisliği
 • Toprak
 • Tarım Makinalari
 • Zootekni

anabilim dallarında lisans üstü eğitim ve öğretim vermektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • Adli Tıp
 • Anatomi
 • Beden Eğitimi ve Spor
 • Biyofizik
 • Biyoistatistik
 • Biyokimya
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Dahili Bilimler
 • Deontoloji ve Tıp Tarihi
 • Farmakoloji
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Fizyoloji
 • Halk Saglığı
 • Histoloji-Embriyoloji
 • İmmünoloji
 • Kulak Burun Bogaz
 • Mikrobiyoloji
 • Morfoloji
 • Parazitoloji
 • Patoloji
 • Pediatrik Hematoloji
 • Pediatrik Metabolizma
 • Spor Fizyolojisi
 • Tıbbi Biyoloji
 • Üreme ve Gelişme Fizyolojisi

dallarında lisans üstü eğitim ve öğretim vermektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Alman Dili Eğitimi
 • Fransız Dili Eğitimi
 • Eğitim Bilimleri-Eğitim Proğramları ve Öğretim
 • Eğitimde Psikolojik Hizmetler
 • Ekonometri
 • Felsefe Grubu Eğitimi
 • Felsefe ve Din Bilimleri
 • İktisat
 • İngiliz Dili Eğitimi
 • İşletme
 • Konservatuvar-Sahne Sanatları, Müzik Sanatları
 • Maliye
 • Resim-iş ve Sanat Eğitimi
 • Temel İslam Bilimleri
 • Türk Dili ve Edebiyatı

dallarında lisans üstü eğitim ve öğretim vermektedir.

KONSERVATUAR

Devlet Konservatuvarı

ARAŞTIRMA  VE  UYGULAMA ERKEZLERİ

  Balcalı Kampüsü'nden Genel Bir GörünümAile Planlaması ve İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇESAM)
 • Duyma Engelli ve Özürlüleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Genetik ve Embriyo Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇÜGEM)
 • Kalıtsal Kan Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Makine Alet Cihaz Tasarım İmalat Araştırma ve Uygulama Merkezi (MACTİMARUM)
 • Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Pamuk Araştırma ve Uygulama Merkezi (PAUM)
 • Perinatal Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi (PERİTAM)
 • Pozantı Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (POZMER)
 • Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Stratejik Araştırmalar Merkezi
 • Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Tarımsal Yayım Haberleşme Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Tıbbi Bilimler Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi (TIBDAM)
 • Tropikal Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Tümör Araştırma ve Teşhis Uygulama Merkezi (TATUM)
 • Türkoloji Araştırmaları Merkezi
 • Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYMER)